Hvilken ideologi er løsningen for det 21.århundre?

Hvilken ideologi er løsningen for det 21.århundre?

I Dagsavisen 4.2.07 kunne man lese at SVs nestleder Audun Lysbakken, ledet arbeidet med SVs prinsipprogram. I skrivende stund er Venstre inne i samme prosess. Vi skal få frem prinsippene og ta de vanskelige prinsipielle debattene, slik at Venstre vil fremstå som det klare sosiale og liberale alternativet i norsk politikk. Jeg ønsker en debatt om ideologiske prinsipper, da kan det bli en spennende kamp mellom SV og Venstre.

Venstre og SV står på noen områder nært. Begge partier er opptatt av områder som klimaendringer, barnehage og homofiles rettigheter. Men det er når man kommer til de grunnleggende prinsippene at det ofte spriker. SV er sosialister og når de pusser profilen betyr det mer statlig styring, mindre rom for private initiativ og gammeldags industri. Når Venstre pusser profilen tar vi opp liberale kampsaker som vern av ytringsfrihet, mer migrasjon, styrkning av det sivile samfunn og et sterkere velferdssamfunn med mer til de som trenger det mest.

Venstre stammer fra den liberale tradisjonen som oppstod i opplysningstida, og senere har dannet grunnlaget for det liberale demokrati. Det er en stolt tradisjon som vi er en del av, men samtidig er det liberale samfunnet alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt - for alle. I motsetning til sosialister er ikke liberalere på jakt etter et utopisk samfunn.

Venstre bruker derfor denne prinsipprogrammet til å tenke over nye utfordringer for liberalere i det 21.århundre. Jeg håper vi kan bruke prosessen til blant annet å skifte EU-standpunkt. EU er et unikt historisk prosjekt. Aldri før har så mange land på demokratisk vis bestemt seg for å danne en så omfattende union og for å finne felles løsninger på felles utfordringer. EU skriver historie. Spørsmålet er; vil Norge være med å skrive historien om EU? Av hensyn til vårt eget demokrati og til ønsket om å påvirke nasjonal og internasjonal politikk i liberal retning, bør Venstre være for norsk EU-medlemskap.

Venstre bør også finne tilbake til sine liberale røtter og gå inn for republikk i Norge. Problemet er ikke at kongehuset gjør en dårlig jobb, men for et liberalt parti er den prinsipielt feil at posisjoner skal gå i arv.

Migrasjon blir en stadig viktig utfordring i en globalisert verden. Mennesker har alltid vært på vandring. Migrasjon har skapt og skaper toleranse, forståelse og utvikling. Retten til å søke lykke for seg og sine skal ikke være begrenset av hvor i verden man er født, og det er en liberal plikt å ta imot mennesker på flukt fra nød og sult. For Norges del betyr dette at det må stimuleres til arbeidsinnvandring, at retten til asyl skal grunnlovsfestes og at dobbelt statsborgerskap skal tillates.

Når det kommer til det 21.århundres utfordringer vil man møte forskjellige ideologiske løsninger. Venstre vil dyrke sine prinsipper og vise velgerne at vi er det sosialliberale alternativet med de fremtidsrettede løsningene vi trenger.

Kommentarer:
Postet av: Herbert

Heh, god lesing.Vi er allerede over 5% ferdig med det 21. århundres utfordringer vel? På tide å bli ferdig med "oppussingen" - eller endre tittel på bloggen?Angående den nest siste alinea - om migrasjon - så hadde det vært en fordel hvis de som flytter til Norge har samme oppfatning av toleranse, forståelse og utvikling som de i landet de flytter til. De siste to er noe man i stor grad kan ta til seg eller lære. Men det er umulig å tolerere det eller de som ikke er tolerant. Uten at det går på bekostning av seg selv ihvertfall.

05.02.2007 @ 09:52
URL: http://herbert.blogg.no
Postet av: Jonas

Toleranse er en utfordring for alle liberalere. Kan man tolerere det intolerante?Jeg mener at grensen går ved frihetsberøvelse. Intolerante krefter må ha rett til å ytre sine meninger. Det er i det åpne rom man bekjemper intoleranse.Frihetsberøvelse kan derimot man under ingen omstendigheter tolere. Krenkelse av andre menneskers grunnleggende rettigheter og lovbrudd skal selvfølgelig slåes ned på.

05.02.2007 @ 10:11
URL: http://jse.blogg.no
Postet av: Per-Arvid

Hallais kompis, æ tar nu turen rett som det e inn på sida di for å les. Nu va d lenge sia du har skrevet, så æ håpa du ikke e i ferd med å bli sløv?I klassisk venstre(og høyre)-retorikk skriver du at SV som sosialister fremmer en ideologi som innebærer "mer statlig styring, mindre rom for private initiativ og gammeldags industri."- bare for å ha det sagt, så er jeg sikker på at dette er karakteristikker du kunne funnet på å tillegge også Arbeidepartiet.Jeg undres hva det er som gjør at en liberaler tror at like rammevilkår er uforenlig med den enkeltes frihet? Ja, det er sant at statlig styring medfører at den enkelte ikke kan gjøre akkurat hva han/hun selv vil. Det er bra. Videre må du skille mellom statlig styring av næringsvirksomhet og andre områder( skole, helse, infrastruktur osv- det som vi sosialdemokrater liker å se på som fellesoppgaver). Den statlige styringen av næringvirksomhet er langt mindre omfattende i dag enn tidligere. At imidlertid sterk statlig styring var nødvendig i tiårene etter andre GM er utvilsomt. Denne styringen har da vært en av årsakene til den utvikling vi har hatt i norsk industri. I dag er denne styringen mindre tilstede, og det er viktig at næringslivet i størst mulig grad får bestemme selv. Men at staten skal kunne ha noe å si over industrier o.l. som har ansvar for tusenvis av norske arbeidsplasser, finner jeg helt naturlig. Jeg er mer opptatt av det gode ved statlig styring på andre samfunnsområder, og det irriterer meg at dere og høyresiden fremstiller dette som om vi går i retning av en tilnærmet sovjetstat. Usaklig retorikk. For det er ingen tvil om en viss begrensning av den enkeltes frihet er nødvendig for å sikre andre denne friheten. - hvorfor kan i dag personer fra alle sosiale lag ta utdanning? Fordi folk må betale skatt, slik at vi kan ha en stipendordning som gjør at det ikke er hvor mye foreldrene dine tjener som avgjør men hvilke karakterer du har. det samme gjelder helsevesenet og andre viktige områder: statlig styring sikrer jevnere fordeling.Du sier det blir mindre rom for private initiativ. Du mener at statlig styring legger bånd på sosialliberalerens helligdom: "individet".Gammeldags industri? dette gjelder nok i liten grad for Arbeiderpartiet, petroleumsnæringen er i frontledende hva gjelder kompetanse og forskning på grunn av den massive satsning som har foregått de siste tiår. Også andre industrier er Norge er verdensledende. Men jeg tenker du mener at vi ikke bruker nok ressurser på f.eks. forskning og bruk av alternative energi-ressurser o.l.? dette er jeg enig med deg i, og mener vi også snart må begynne å tenke på den dagen oljen tar slutt. Men å si at vi i Norge har en gammeldags industri er en vanvittig overdrivelse, det er nærmest skremselspropaganda. Please..Rent konkret vil jeg nevne Mongstad, som vil kunne bli et utrolig eksempel på moderne, miljø-vennlig industri. Teknologien som kan oppstå vil kunne være et massivt hjelpemiddel når store nasjoner som Kina, India o.l. blir enda mer industrialisert. Du vil si at byggingen bør starte tidligere, det er jeg enig. Byggingen burde starte før 2009, i tilfelle vi får en Høyre-regjering.Jadajadajada...ellers så vil æ bære sei at æ håpa TIL rykk ned t neste år, at Oslo får vinter OL i 2014 og at han Per-parker e en ålreit kis.Håpa det går fint, hørte du hadde truffet Knut i Oslo forrige helg. Du må snart ta turen t Bergen!

08.02.2007 @ 11:32
Postet av: Jonas

Klart at litt av teksten er polemisk, men slik skal politikken være!!Jeg er 100% enig med deg i viktigheten av at alle skal ha like muligheter i samfunnet. Det er fundamentet for en hver sosialliberalerNår det gjelder statlig styring er det 2 punkter som er viktig.1- I forhold til det sivile samfunn. Det handler om sosialister skepsis til at noe drives av private aktører. At organisasjoner vil drive private skoler, sykehus mm. er bra. Hvordan ville norsk utdanningssektor vært uten BI? Hvordan ville skole-Norge vært uten Steinerskolen? Det handler om å innse at ikke alle er like og ikke har behov for det samme. Staten/det offentlige hverken kan eller bør stå for alle tilbud. Staten sin oppgave er å sikre at alle har et godt tilbud, selv om det ikke er det samme.2. Når det gjelder statlig styring av næringslivet må man skille mellom det å være regulator og det å være aktør. Staten SKAL være regulator av markedet. jobben som regulator kan ofte havne i konflikt med rollen som aktør. Grunnen til at f.eks. Statoil er et effektiv selskap er at staten overlater styringen til folk som kan drive store selskap, ikke til Gerd-Liv Valla og Jan Bøhler.Fremtida til Norge og norske arbeidsplasser er ikke i industrien. I fremtida er det kunnskap og tjenester vi skal leve av. 7 av 10 arbeidsplasser i dag skapes i tjenestesektoren. Etter at EU gjennomfører tjenestedirektivet vil enda flere arbeidsplasser skapes der. Der er fremtida, ikke i norsk industri.Kommer til Bergen om 2 måneder på Venstres landsmøte. Da skal det drikkes pils;)

09.02.2007 @ 16:18
URL: http://jse.blogg.no
Postet av: Per-Arvid

Hallais, nå har Knut og jeg nettopp gått 6 timer full fart i fjellene rundt Bergen, det var en knalltur med perfekt turvær og greier.Skulle vel egentlig bare si at det var kult at du kommer til Bergen, da skal jeg komme og ta en god del pils med deg!-men æ får vel sleng inn en kommentar også.For det første synes jeg at en polemisering av den politiske debatt er fordummende, idet den forutsetter at man aldri kan fremheve det gode ved sine politiske motstanderes standpunkter og en svartmaling av de standpunkter man er uenig i. Dette er politisk debatt ala Holmgang og Tabloid, og er en av flere årsaker til politikerforrakt.Dernest proklamerer du at "Jeg er 100% enig med deg i viktigheten av at alle skal ha like muligheter i samfunnet. Det er fundamentet for en hver sosialliberaler"Så sier du lenger nede at man må innse at ikke alle er like og har ikke behov for det samme. Dette siste er noe alle er enige i. I et fritt land som Norge har da også de fleste muligheten til å foreta en rekke selvstendige valg for deres eget liv.Ved at man sikrer at grunnleggende enheter av ethvert sivilisert samfunn - som utdanning, helse,arbeid o.l. - blir en rett for alle, da skaper vi også større frihet. Hvis det er slik at du går inn for en omfattende privatisering av skole-og helsevesenet, ja DA vil vi kunne snakke om å reversere samfunnet og å la gammelt borgerlig tankegods vinne frem!Da din opprinnelige kommentar rettet seg mot sosialismen, var det ikke behov for å forsvare Ap i denne sammenheng. Men du trekker da inn Valla og Bøhler(han har rått hår) i denne sammenhengen. Det vil da være på sin plass å påpeke at en god sosialdemokrat ikke har den samme "skepsis", eller skal vi si "allergi mot"(Jan Tore Sanner), private løsninger som sosialistene. Der dette er hensiktsmessig kan det være på sin plass. Men ellers sikres den jevne borgers frihet best av at dennes muligheter i livet ikke beror på hvor mye penger pappa og mamma har.Slik at angående det jeg siterte fra din replikk, mener jeg at det kanskje er en smule naivt å skulle ønske både like muligheter og en ytterliggående frihet. Framtida er en videreføring av den nordiske modellen, som er et sosialdemokratisk velferdssamfunn. ;)

11.02.2007 @ 18:31

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3994732