Heller Torstein Dale enn Frp

Lars-Henrik Michelsen http://michelsen.blogs.com/, leder i Unge Venstre skrev på bloggen sin, at han heller vil ha Torstein Dale i regjering enn at Frp skal ha makt. Muligens litt ekstremt, men når alt kommer til alt, har han kanskje rett. Dale vil ihvertfall noe han tror er godt for menneskene, mens Frp vil kun det som er godt for hvite norske menn.

Dette bringer opp spørsmålet, hvorfor er jeg ikke medlem i Høyre eller Arbeiderpartiet? Jeg må ærlig innrømme at jeg har visse sympatier for disse partiene. Jonas Gahr Støre, Torbjørn Jagland og Børge Brende er politikere jeg har sansen for. I for eksempel EU-saken er jeg jo enig med dem og ikke med Venstre. Men når alt kommer elt er det jo menneskesynet og ideologien som må ligge til grunne for politikken.

Jeg er en liberal humanist med stor respekt for den humanistiske tradisjon som stammer fra 1700-tallet. Man setter mennesket i sentrum, men også toleransen ovenfor alle mennesker. Arbeiderpartiet har aldri klart å ta oppgjør med fremdyrkningen av fagbevegelsen og de marxistiske ideene, som ihvertfall når det gjelder ungdomspartiet ligger til grunn. Denne gruppementaliteten som har forrang foran invidet, har jeg vanskelig i å være enig i. Den viser alt for lite repsekt for enkeltmennesker og alle de forskjellige måtene å leve det gode liv på. Dette kommer også frem i Arbeiderpartiets moralisme og restriksjoner ovenfor alt som ikke er slik de vil ha det. Det vil si røykeforbudet, ruspolitikken, Brustad-buene, Stat/kirke-debatten og den kristne formålsparagrafen

Når jeg tenker på mennesker og menneskets verdi, så tenker jeg på alle enkeltmennesker, uansett nasjonalitet, kjønn, legning, klasse, sosial status osv. (mao. det John Rawls kaller for uvitenhetens slør). Det gjør hverken Høyre eller Arbeiderpartiet. De tenker litt, men ikke konsekvent. Spesielt innvandringspolitikken til disse to partiene illustrerer dette. Den er meget restriktiv (men fortsatt bedre enn Frps). Jeg fant et brev jeg skrev når jeg var rundt 10 år til daværende justisminister Grethe Faremo (Ap) hvor jeg ba om en mer liberal innvandringspolitikk (eller "la alle få komme til Norge" som jeg skrev da). Jeg fikk svar fra statssekretæren etter en uke (veldig imponerende av justisdepartementet). Bare denne saken alene er nok til at man burde foretrekke Venstre fremfor H og Ap. Hvorfor skal vi nekte noen å få søke lykken i et annet land?

Når Høyre nå i tillegg svikter den liberale humanistiske tradisjon (som de har elementer fra) med å gå i allianse med Frp, forstår jeg at Venstre er det riktige valg. Så min oppfordring til alle gode liberale Høyre-mennesker som tror på respekt, toleranse, sosialt ansvar og humanisme, forlat det synkende Høyre-skuta og meld dere inn i Venstre! Det er der dere hører hjemme.

Kommentarer:
Postet av: Liv Andersen

I kronikk i Aftenposten.no, fremmer professor Nina Witoszek knusende kritikk av den europeiske intelligentsiaen. Eliten tror ikke på verdiene som de europeiske demokratiene er tuftet på. Intelligentsiaens selvfornedrelse er blitt en norm, mener Witoszek: ”Poenget er at intellektuelle som ikke forsvarer Vestens friheter og bøyer seg for presset fra totalitære krefter skyter seg selv i leggen - og mister troverdighet. De skyter seg selv i leggen fordi feig multikulturalisme blir en jordmor for antivestlig ekstremisme. Og de mister troverdighet fordi de flykter fra sosialt ansvar - og en slik flukt betyr økt popularitet for høyrevridde populister som åpent forkynner toleransens og pluralismens død,” skriver Witoszek. Hun sammenlikner situasjonen i dag med intelligentsiaens svik under Weimar-tyskland: ”Vi har sett dette scenarioet to ganger før: Den tause intelligentsiaen, kryping foran totalitære ledere, og antivestlige utbrudd. Første gang var i Weimar-tyskland, hvor de intellektuelle ikke sto opp mot Hitlers bødler. Sant nok, ikke alle tyske "mandariner" trakk seg tilbake til sine elfenbensslott, men de fleste vasket sine hender. Mange forfattere og universitetsprofessorer var overbevist at Vesten var så dekadent at det ikke var verdt å forsvare - den måtte ødelegges.” Hun undrer seg om de intellektuelle kun våger ”trygge” protester: ”Eller er de faktisk tiltrukket av den totalitære tenkemåte: Av en blind, hensynsløs idealisme som dekker over en åndelig tomhet? Jeg skulle ønske at jeg tok feil.” Ja, Europa er i full gang med å begå kulturelt og demografisk selvmord, men de som har hovedansvaret for det som godt kan komme til å bli en katastrofe, ser ikke ut til å ville ta selvkritikk i plagsomt stor grad. Mens problemene blir stadig vanskeligere å skjule, er multikulturalistene i full gang med å legge skylden på dem som advarer mot utviklingen og som tar til orde for en kursendring. Det er de som er skeptiske til dagens innvandringspolitikk, som er skyld i at våre frie, demokratiske samfunn står i reell fare for å bryte sammen, hevdes det, mer eller mindre direkte. Et godt eksempel finnes i dagens utgave av Vårt Land (side 6), der migrasjonsforsker Randi Gressgård går til "frontalangrep på høyrevridd innvandringspolitikk". Hun advarer mot at en stadig mer skeptisk holdning til innvandrere kan hindre integrasjon. Med andre ord: Vanlige folk som er bekymret over utviklingen, er de som har skylden dersom det nå snart går fullstendig galt. Den bedrevitende eliten som har påtvunget oss et eksperiment som i praksis var så å si dømt til å mislykkes, de har selvsagt ingens skyld. Dette er patetisk og ynkelig! Jeg savner innvandringstilhengerne som er ærlige nok til å stå frem og si: Vi tok feil, dette er mye vanskeligere enn vi trodde og kan bære fullstendig galt avsted, la oss legge om kursen før det er for sent.

Postet av: Jonas

Takk for lang og interessant kommentar. Jeg er innvandrertilhenger og skal være ærlig å si at Arbeiderpartiets integreringspolitikk på 70, 80 og 90-tallet har vært feilslått!! Integrering er avhengig av to sider og forutsetter at man stiller krav til mennesker. Det betyr at man må åpne en ærlig dør til Norge, slik at folk kan komme lett hit og få seg en jobb. Asylsøkere må ikke tilbringe tre år på asylmottak, de må heller komme seg raskere ut i arbeidslivet.Jeg er også enig med Witoszek i at mange intellektuelle har sviktet i kampen mot radikal islam. Islamisme er en trussel mot menneskerettighetene og spesielt kvinner. Det er helt uaktuelt at de liberale demokratiene kan lage kompromiss med disse. Vår jobb er heller å støtte demokratiske muslimer, som Naser Khader fra Venstres liberale søsterparti i Danmark (Radikale Venstre). Han har startet en forening, demokratiske muslimer, som har fått masse medlemmer i Danmark. La oss heller åpne en ærlig dør til Norge, slik at man kan få sett at innvandring er en enorm ressurs. USA og til en viss grad UK er gode eksempler på land som har opplevd enorm vekst takket være innvandring.

01.06.2006 @ 16:00
URL: http://jse.blogg.no
Postet av: fjoyqrcz clmh

kdfxt jotlrk ofmsuvxpb rwxlphd stfvaz kzxbgd audtv

19.05.2007 @ 08:37
URL: http://www.wjbociygn.ikxqv.com
Postet av: outdoor actvities hampton roads

Cool site. Thanks:-)

Postet av: charles croke

Cool site. Thank you!!!

19.05.2007 @ 21:56
URL: http://charles-croke.webvs.info
Postet av: charles croke

Cool site. Thank you!!!

19.05.2007 @ 21:56
URL: http://charles-croke.webvs.info
Postet av: charles croke

Cool site. Thank you!!!

19.05.2007 @ 21:57
URL: http://charles-croke.webvs.info
Postet av: architecture vacancies north west

Cool site. Thanks.

Postet av: fishing lakes in ohio

Cool site. Thank you!

Postet av: hudson river boating regulations

Cool site. Thanks!!!

Postet av: fashion during world war 1

Cool site. Thank you.

Postet av: 4th street live derby week

Cool site. Thanks!

Postet av: ned dougherty mission of angels

Cool site. Thanks!

Postet av: ned dougherty mission of angels

Cool site. Thanks!

Postet av: ned dougherty mission of angels

Cool site. Thanks!

Postet av: ned dougherty mission of angels

Cool site. Thanks!

Postet av: prince of wales theater toronto

Cool site. Thanks!

Postet av: prince of wales theater toronto

Cool site. Thanks!

Postet av: you make me sick lyrics

Cool site. Thank you.

Postet av: Katiebeane

Your site is the best, I like your navigation on this site, thanks :)

24.09.2007 @ 19:16
Postet av: Doodlijk

Excellently, interesting and educational work! Your homepage looks really good and gives great information! Greetings from me! greetings

07.11.2007 @ 21:39
URL: http://doodlijk.blog.ca
Postet av: Lightcine

Very informative...God Bless

15.11.2007 @ 21:07
URL: http://lightcine.blog.ca
Postet av: Roofing San Francisco Contractors

Great page I will be a return visitor!

19.11.2007 @ 09:14
URL: http://www.blogcharm.com/roofing
Postet av: Mokojso

Hello. I browse and saw you website and I found it very interesting.Thank you for the good work.

21.11.2007 @ 18:35
URL: http://mokojso.blog.ca
Postet av: Nicotinell Buy

Great Site. Useful info. I will surely check back soon.

Postet av: Hdotcom

The spam is very bad everywhere.

anyway really enjoy your site

23.11.2007 @ 20:56
URL: http://hdotcom.blogspot.com
Postet av: Weraola

Uno straise Qatro single sais, thanx

03.12.2007 @ 18:21
URL: http://weraola.blogspot.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1228524