Statsbudsjett uten fremtidsvisjoner!

Statsbudsjett uten fremtidsvisjoner
I dag kom regjeringens statsbudsjett. Dessverre er regjeringen  mer opptatt av å tilfredsstille middelaldrende LO-medlemmer enn å lage et budsjett for fremtiden.

Regjeringen hadde en historisk mulighet til å legge forholdene til rette for kommende generasjoner ved å satse på høyere utdanning og bekjemping av global oppvarming, men valgte i stedet å bruke de økte inntektene til mer velferd for dagens generasjoner. Og litt til tilbakebetaling til sine valgkamppartnere gjennom økt skattefradrag for fagforeningskontigenten og økt jordbruksfradrag.

Politikken for høyere utdanning er katastrofal, de kutter 274 millioner til universitetet. Det er tiltak som dette som bygger fremtiden, selv om man ikke ser resultatet av innsatsen før om 10-15 år. For Tromsø og Nordområdesatsningen er dette særdeles beklagelig. En by som Tromsø, som er så avhengig av kunnskapen til sine innbyggere, fortjener en virkelig satsning på kunnskap. Studenter, høyere utdanning og forskning er de virkelig taperne på budsjettet. Etter dette statsbudsjettet bør Øystein Kåre Djupedal (ja han heter faktisk det, sjekk linken ovenfor til Kunnskapsdepartementet) vurdere å skifte tittel til barnehageminister, det er tydeligvis det eneste som han vil satse på.

Regjeringen er populistisk når de har prioritert hva de skal bruke de historisk høye inntektene på. Det ser ut som de har tenkt mer på hva som kan gi stemmer ved neste års lokalvalg enn hva som bygger en stabil økonomi og et velferdssamfunn i et tiårs-prespektiv. Jeg er heller ikke er særlig imponert over at regjeringen fortsatt bruker mer oljepenger enn handlingsregelen tilsier.

Miljøproblemene, og spesielt klimatrusselen, representerer noen av de største problemene vi står ovenfor i dag. Selv om jeg støtter fullt ut støtter de omleggingene som gjennomføres på avgiftssiden ved å straffe miljøskadelig atferd, er klimatrusselen langt fra blitt tatt alvorlig nok på statsbudsjettet. Å ta vare på miljøet er en av de største oppgavene vi har for å sikre kommende generasjoner de samme mulighetene som vi har i dag.

Det er åpenbart at gasskameratene i Arbeiderpartiet fortsatt ikke tar klimatrusslene alvorlig, selv om det i dag er flere flyktninger forårsaket av klimaproblemer enn av krig. Venstre etterlyser en langt større satsning på fornybare energikilder, miljøforskning og alternative oppvarmingskilder for husstander for å nevne noe.....

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2261185