HvileskjŠr er feilskjŠr

Hvileskjær er feilskjær

Jeg har vært så heldig å få med meg to av de fremste forskerne i Nord-Norge på et innlegg som trykkes i Nordlys i morgen. På sine felt er de blant de fremste i Europa. Professor Asgeir Brekke er leder for Institutt for fysikk og teknologi ved UiT og ble i 2003 tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for 2003. Professor Kenneth Ruud er leder for Institutt for kjemi, som i desember 2006 ble utnevnt til senter for fremragende forskning. Det er bare to i Nord-Norge.

Hvileskjær er feilskjær


Kunnskap og nye ideer vil være bærebjelkene i det moderne velferdssystemet. Venstre mener at de rødgrønnes hvileskjær innenfor forskning og høyere utdanning er et feilskjær.
Fremtidens verdier skapes av mennesker og menneskers kunnskap. Det er derfor vi må satse på kunnskap og forskning i gode tider som nå. Regjeringens statsbudsjett innebærer en realnedgang for universiteter og høyskoler med et kutt på 274 millioner kr. I tillegg er det ingen satsning på nye stipendiatstillinger, noe som er svært viktig for forskerrekrutteringen.

Instituttsektoren, som blant annet har stor betydning for innovasjon og utvikling innen teknisk-industriell forskning, får ingen vekst. I budsjettet går de rødgrønne inn for å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 10 milliarder kr. Dersom Regjeringen mente alvor med å øke forskningsinnsatsen, burde dette beløpet vært betydelig høyere. Venstre foreslo å øke det med 40 milliarder i sitt alternative statsbudsjett.
Venstre ser på miljøene rundt Universitet i Tromsø og Høgskolene, som grunnsteinene i utviklingen av Nord-Norge. Det er derfor sterkt beklagelig at Regjeringen kuttet 30 millioner til UiT. Vi krever at Regjeringen i neste statsbudsjett retter dette opp og gir et løft til de sterke kompetansemiljøene i Troms, spesielt om de mener alvor med nordområdesatsingen.

Økt satsning på høyere utdanning og forskning er den beste garantien for verdiskaping, utvikling og den generelle allmenndannelse på lengre sikt. Djupedal kaller statsbudsjettet for et ”hvileskjær” for forskning, universiteter og høyskoler. Det korrekte er at dette er et feilskjær.

Kenneth Ruud, Venstremedlem
Asgeir Brekke, Venstremedlem
Jonas Eilertsen, leder Tromsø Venstre

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/4095588