Verneplikt er gammeldags

Verneplikt er gammeldags

Norge er en av få stater som i fredstid fortsatt har verneplikt.  Forsvarsministeren vil nå også pålegge jenter å avtjene verneplikten, hun burde heller fjernet den.

Verneplikt er gammeldags og en etterlevning fra en annen tid. Hvorfor skal staten ha rett på et år av alle unge menneskers liv? Vernepliktsdebatten handler ikke om vi skal ha forsvar eller ikke, det skal vi. Men det handler om hvordan staten behandler sine innbyggere. Det er prinsipielt galt av staten å pålegge en del av innbyggerne tvangsarbeid, enten det dreier seg om militær- eller siviltjeneste. Alle skal bidra til at vi har et Forsvar, men på samme måte som vi alle bidrar til skoler og sykehus, kan dette gjøres gjennom skatteseddelen.

Kommentarer:
Postet av: Kenneth

Jadda... Var for fjerning av verneplikten jeg også. Men er dette virkelig realistisk? Er det gjennomførbart? Nei, overhodet ikke om man ønsker et noe tilsvarende forsvar som vi har idag, Norge er nemlig for lite - for langstrakt og for få innbyggere. Hva har du tenkt å gjøre med sivilforsvaret? Heimevernet? Dersom vi skal kunne ha en brukende hær, må vi mangedoble budsjettet (som idag er på 29mrd.) Dersom du mener det er aktuelt å bruke opp mot 100 mrd. på forsvaret (da man må ta med at man også trenger nyere utstyr til yrkessoldater) så må du bare mene det;)

10.01.2007 @ 21:27
URL: http://lyseblagg.blogspot.com
Postet av: Per Arvid

Godt snyttår kompis! Ich habe quelques points à remarquer ang innlegget. Ikke bli sur nu. :)Det er nettopp de økonomiske hensyn som gjør at vi fortsatt har verneplikt i Norge. Alternativet er et profesjonelt forsvar, her vil det gå utrolig mange penger. Dette er hovedgrunnen til at verneplikten må videreføres. Pragmatikk foran steile prinsipper i denne saken.Skjønner godt dine prinsipielle innvendinger. Samtidig vil jeg påpeke at det nok er mange som ikke føler at de blir frastjålet et år av livet. Selv om man i mange forsvarsgrener lærer krigføring, følger det også med annen utdanning, gratis kost og losji.Ang jenter og verneplikt, er ministerens forslag et resultat av likestillingspolitikk. I Sverige har det mål om at det skal være 50% jenter i kungliga forsvaret.Dette blir feil av åpenbare grunner. Å fornekte de fysiske forskjellene mellom kvinner og menn har lite med likestillingspolitikk å gjøre. Derimot finnes det mange stillinger i forsvaret som kan besettes av kvinner. Jeg tenker at pålagt verneplikt for jenter til slike stillinger ikke bør komme nå. For en periode fremover bør vi holde oss til frivillig verneplikt for jenter.

11.01.2007 @ 17:31
Postet av: André Ørvik

Det blir et spørsmål om staten kan tilkreve seg et avgrenset tidsrom av sine borgeres liv mot deres vilje. Selv om sikkert mange tar imot militærtjenesten som en gave, er det også mange som føler seg fanget i en situasjon de ikke helt vet hvordan de skal komme ut av. For disse som drar noe ufrivillig ville et prinsipp om frivillighet hjulpet dem til lettere å fatte en autonom avgjørelse. En kunne fremdeles kalle inn til førstegangstjeneste, og gjøre mye for å opprettholde en kultur for avtjenelse av den uten å ha et element av tvang innblandet. For min egendel har jeg ikke vært i forcen, ettersom jeg synes det høres ut som reneste slavearbeidet.Om staten kan spare noen kroner på tvang, synes jeg ikke det er riktig. Tenk om vi skulle benytte den logikken på andre områder. At det er en gammel løsning som fungerer godt/rimelig er ikke noe gyldig argument. Hvis vi mener vi er kommet så langt i utviklingen av vårt liberale demokrati at noe slikt som førstegangstjeneste vanskelig kunne vært innført i dag(hvilket jeg gjør, noe annet ville vært trist), må vi se det som et sterkt argument for avvikle den. De eventuelle utfordringer i den forbindelse, om det være seg økonomiske eller andre, har alltid en løsning.Så la oss kvitte oss med anakronismen og la forbedringen av demokratiet og folkets rett til å bestemme over seg selv skride frem!

12.01.2007 @ 15:53

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3507418