Medias uutholdelige letthet...

Medias uutholdelige letthet...

I helga har jeg vært på landsmøte i Unge Venstre. Det var veldig spennende, men også slitsomt (14 timers LM-forhandlinger og påfølgende festing tre dager i strekk ER tungt). Vi vedtok masse god politikk og jeg ble forøvrig valgt til 1.vara til sentralstyret. Likevel er det noe som slår meg i forhold til media. Til tross for alle de gode sakene, er det to nesten ubetydelige saker som blir framhevet i media.

Første er saken om fri hasj. Det skal sies at den kom med i et forslag som var kraftig redusert i forhold til et opprinnelig forslag om legalisering av all narkotika. Jeg har egentlig ikke noe særlig problemer med at folk røyker hasj. Det går kun ut over dem selv, så da er jeg skeptisk til hvorhvidt det skal være kriminelt. Likevel stemte jeg i mot, fordi det ikke er en kamp som jeg synes at skal være den viktigste saken for unge liberalere (det mener tydeligvis Dagbladet). Punktet som står om gratis heroin til de tyngste narkotikamisbrukerne er utrolig godt og viktig forslag, for å være seriøse i den debatten bør vi ikke bli avskrevet med at Unge Venstre er et useriøst parti. Dette er forslaget som er vedtatt, og også knakende god politikk. Det eneste som er bra med fri hasj, er at det gir oss mulighet til også å snakke om ny narkotikapolitikk.

Ny narkotikapolitikk
Unge Venstre mener at dagens narkotikapolitikk ikke fungerer, verken i forhold til å hindre nyrekruttering av narkotikamisbrukere, i forhold til å redusere narkotikarelatert kriminalitet, i forhold til å redusere narkotikarelatert kriminalitet, eller i forhold til å bedre den sosiale situasjonen for narkomane.

Unge Venstre mener at narkotikaavhengighet først og fremst er en sykdom. Det har ingen hensikt å straffe narkomane for deres bruk av narkotika. Unge Venstre vil derfor legalisere slik bruk for de som allerede har utviklet et avhengighetsforhold. Gjennom å gi narkomane en kontrollert og lovlig tilgang til narkotika, kan de komme seg bort fra kriminelle miljøer. Unge Venstre mener at politiet må omprioritere sine ressurser fra å jage narkomane og småbrukere av lette stoffer, til en konsentrert innsats mot organisert kriminelle miljøer som i dag har narkotika som en av sine viktigste inntektskilder.

En legalisering kan lette kontakten mellom brukere på den ene siden, og helsepersonell og politi på den andre. Denne kontakten er avgjørende for å oppnå fungerende forebyggings- og behandlingsløsninger. En legal tilgang til narkotika må kombineres med gode tilbud om behandling. Målet for en slik politikk er at misbruk av tunge narkotiske stoffer over tid skal reduseres.

Distribusjon av narkotika må skje gjennom offentlig kontrollerte kanaler. Det må legges klare restriksjoner for hva og til hvem slike distribusjonssteder kan distribuere. Det må fremdeles være klare avgrensinger i forhold til tilgjengelighet overfor nye brukere, og distribusjon av narkotika må knyttes til legeutskrevet resept, eller en tilsvarende form for dokumentasjon på at brukeren er i en avhengighetssituasjon eller har et medisinsk behov.
----------------------
Tilslutt oppslaget om polygami frontet av internasjonal leder i UV Boynaldo. Nok en gang, jeg har ikke noe problem med at flere mennesker har lyst til å bo sammen og ha sex sammen. Poenget er at de allerede i dag har mulighet til å leve sammen og ha sex sammen. Dessuten har jeg heller ikke lagt merke til et enormt press fra polygamister som føler seg diskrimenert i Norge.

Det er ikke at saken i og for seg er veldig problematiske, men det som er synd er at de tar fokuset bort fra resten av den gode politikken. Som denne resolusjonen om klimaendringene, eller at Unge Venstre vil at 50% av avkastningen på oljefondet skal brukes på forskning på fornybar energi, eller at Unge Venstre vil ha samfunnsøkonomi på skolen (sånn at vi får færre SV'ere og Frp'ere) eller at Unge Venstre er det første partiet i Norge som aktivt går inn for euro eller at vi er for en verdensføderasjon....

Kommentarer:
Postet av: Jeanine

Legalisering av narkotiske stoffer som er kategorien hasj havner under er vel ikke akkurat en ubetydelig sak Jonas?Dessuten vil jeg minne deg om at en stor del av SV sine velgere har høyere utdannelse og din teori om at innføring av samfunnsøkonomi vil føre til færre SV velgere holder derfor ikke mål. Har hatt samfunnsøkonomi og føler meg fortsatt overbevist i den sosialistiske tro, hvis du vil ha en leksjon har jeg en power-point presentasjon klar til distrubusjon. :)

24.10.2006 @ 17:09

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2380156