Radikal kjønnskvotering er et angrep på dyktige kvinner

Norges Student Union (NSU) vedtok under deres landsting 24. – 26. mars at de ønsker radikal kjønnskvotering innenfor akademia. Dette er et angrep på alle dyktige kvinner. På nettsidene til NSU kan man lese at radikal kvotering innebærer at en stilling tilfaller en kvalifisert søker av det underrepresenterte kjønn, uavhengig av om det måtte finnes en antatt bedre kvalifisert søker av det overrepresenterte kjønn. Med andre ord, i NSU (hvor flertallet består av sosialister og sosialdemokrater) mener at man skal ansette kvinner, som er dårligere enn andre søkere, bare fordi de er kvinner.

Det er viktig å anerkjenne at det eksisterer skjult diskriminering ved ansettelser. Men man blir ikke kvitt diskrimineringen ved å erstatte den med en annen form for diskriminering. Personlig ser jeg behovet for moderat kjønnskvotering, hvis to søkere er jevngode og det er en meget skjev kjønnsbalanse, burde man ansette den som representerer det underrepresenterte kjønn. Radikal kjønnskvotering derimot, er et angrep på alle dyktige kvinner som finnes i akademia og vil undergrave anerkjennelsen til kvinnelige akademikere. Tenk deg i fremtiden, når man ikke vet om professoren er ansatt fordi hun var dyktig nok, eller fordi hun var kvinne?

Det er viktig at vi streber etter høyest mulig kvalitet både i forskning, undervisning og akademia, og jeg frykter at radikal kjønnskvotering vil bidra til å senke listen for hva som er akseptabelt akademisk nivå for ansettelse. Det er viktig å huske på at akademia er grunnsteinen ikke bare i vårt samfunn, men også i vår fremtidige økonomi. Da er det essensielt at vi kan møte hverandre som likeverdige individer på grunnlag av de akademiske evner og faglige kvalifikasjoner man innehar, og ikke det kjønn man tilfeldigvis er født med.

Jeg tilhører dem som ser at det er viktig å få en jevnere kjønnsbalanse innenfor akademia. Men man må heller jobbe med tiltak som aktive rekrutteringskampanjer, flere oppfordringer til kvinner om å søke en akademisk karriere, bedre tilretteleggelse for å kombinere akademia og familieliv, samt åpnere universiteter.

Rockeskribenten Egon Holstad skrev nylig om et lignende problem i rockebransjen. Buktafestivalen i Tromsø blir anklaget for ikke å ha nok kvinnelige artister på programmet. Det tydeligvis noen som også ønsker radikal kjønnskvotering innenfor den bransjen også. De som ønsker det, driver med misforstått feminisme og tror alt løser seg ved en mattematisk formel. Jeg for min del håper at vi i fremtiden får se mange kvinnelige akademikere som Hannah Arendt, Torill Moi eller Nina Witoszek, ikke fordi de er kvinner, men fordi de er glimrende akademikere.

Kommentarer:
Postet av: Stine

Damn straight.

20.04.2006 @ 21:19
URL: http://trolliveske.blogspot.com/
Postet av: Il capitain

hallo Jonas!masse gjennomtenkt stoff du har å by på her! interessant å lese på.hilsen Kristian

22.04.2006 @ 17:26
Postet av: Lone Dybdal

Mitt svar på din kommentar i Utropia:Radikal kjønnskvotering - et kriseverktøyI en kommentar i Utropia 26. april skriver Jonas Eilertsen at Radikal kjønnskvotering er et angrep på dyktige kvinner. Han viser her til NSUs landssting 24.-26. mars, der det ble vedtatt ny likestillingspolitisk plattform. Eilertsen siterer fra NSU: radikal kvotering innebærer at en stilling tilfaller en kvalifisert søker av det underrepresenterte kjønn, uavhengig av om det måtte finnes en antatt bedre kvalifisert søker av det overrepresenterte kjønn. Eilertsen tolker dette dit hen at ?NSU mener man skal ansette kvinner, som er dårligere enn andre søkere, bare fordi de er kvinner?. I beskrivelsen av radikal kjønnskvotering går det tydelig fram at søkeren uansett må være kvalifisert for jobben. Utfordringen er ofte hvordan kvalifikasjonene tolkes. I sin plattform nevner NSU tre måter det lave antallet kvinnelige vitenskapelige ansatte kan forklares på. Den første;?...Glasstakhypotesen, sier at kvinner møter flere typer barrierer (mange usynlige og ubevisste) på sin vei mot toppen...? En annen forklaring kan være stereotypisering; spesielle forventninger til et menneske på bakgrunn av kjønn. forventningene kan lett dominerer over individ og kompetanse. Forskning viser at både kvinner og menn overvurderer menn og undervurderer kvinner. En tredje forklaring er homososial reproduksjon ? mange arbeidsgivere velger nye ansatte som likner dem selv. Man har i mange år tenkt at kjønnsbalansen automatisk vil utjevne seg. Dette er ikke tilfellet på professornivå. Ifølge Likestillingsbarometeret fra 2005 er 46% av landets stipendiater kvinner. Til tross for dette er kun 16% av professorene kvinner. I et fag der 95% av professorene er menn, og pensum er skrevet av menn, vil det være mye mer utfordrende for en kvinnelig forsker å gå for et professorat, enn det er for en mannlig. Selvfølgelig er ikke radikal kjønnskvotering løsningen på ubalansen i kjønnsfordelingen i akademia. Radikal kjønnskvotering må ses på som et kriseverktøy for å rette opp en særdeles skjev kjønnsbalansen i en rekke fagmiljøer. I NSUs plattform står det at: NSU mener radikal kjønnskvotering kun skal brukes som et midlertidig virkemiddel og det må settes kriterier som; definerte mål, tidsbegrensning og evalueringsmetode før virkemiddelet iverksettes. Man ønsker å rette opp en vesentlig ubalanse i kjønnsfordelingen, en ubalanse som lett kan gå utover fagenes fremtid, dybde og bredde.Eilertsen skriver at radikal kjønnskvotering er et angrep på dyktige kvinner. Radikal kjønnskvotering er et radikalt virkemiddel, og det er ingen som jubler over at det bør tas i bruk. Anvendt på rett måte, i de rette sammenhenger, kan radikal kjønnskvotering være en viktig, og i noen tilfeller eneste, inngangsport til professorstillinger for dyktige kvinner i akademia. Dyktige kvinner som ikke sklir rett inn i et mannsdominert forskningsmiljøer, fordi de har en annen innfallsvinkling til faget, og ikke er en reproduksjon av sine forgjengere.Lone Dybdal

10.05.2006 @ 11:07
Postet av: Santos

http://65b0820432898d40a9e13d48acd8528c-t.ng44rve.info 65b0820432898d40a9e13d48acd8528c [url]http://65b0820432898d40a9e13d48acd8528c-b1.ng44rve.info[/url] [url=http://65b0820432898d40a9e13d48acd8528c-b2.ng44rve.info]65b0820432898d40a9e13d48acd8528c[/url] [u]http://65b0820432898d40a9e13d48acd8528c-b3.ng44rve.info[/u]

Postet av: Miomiom

I love this site! great site and great webmaster .Thank you bye

20.09.2007 @ 01:04
URL: http://miomiom.blogspot.com
Postet av: Vince Young

The information found by me on this site appeared very useful! Thanks to the owner!

21.09.2007 @ 22:05
URL: http://vince-young.blogspot.com
Postet av: Scottpotential

I am happy, that I found your site. Is the best!

02.11.2007 @ 20:57
URL: http://scottpotential.blogspot.com
Postet av: Hokamo

Hello there! Just came across your site and thought I would say hello

05.11.2007 @ 23:22
URL: http://hokamo.blog.ca
Postet av: Blueonline

Site was very helpful. thank you

13.11.2007 @ 17:24
URL: http://blueonline.blog.ca
Postet av: Powblom

Thanks for the info!

19.11.2007 @ 11:41
URL: http://powblom.blog.ca
Postet av: Jake Gyllenhaal Star

Keep up this great resource. I bookmark your site, best greetings

Postet av: Adam Sandler

This This Guestbook is professional and to the point.

Very interesting GuestBook.

29.11.2007 @ 20:36
URL: http://adam-sandler.blog.de
Postet av: Candlemomo

Nice site, regards from the netherlands!

03.12.2007 @ 15:43
URL: http://www.inblogs.net/candlemomo
Postet av: Lilacola

Hi, I have been here for several times now and thought to sign your guestbook. Very nice! Keep up the good work...

03.12.2007 @ 19:52
URL: http://lilacola.blogspot.com
Postet av: Roofing San Francisco Contractors

I like your website. Good job.

04.12.2007 @ 09:53
URL: http://www.blogcharm.com/roofing

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1142904