Ja til lokalt niqab-forbud

Ja til lokalt niqab-forbud


Dette er en tradisjonell niqab, brukt av enkelte muslimer. Det har vært en lang og interessant debatt på Unge Venstres forum om hvorvidt man skal støtte et lokalt niqab-forbud. Den gode liberaleren http://boye.blogg.no/ har vært en av tilhengerene. Han har et interessant resonnement rundt temaet, men jeg mener at han ikke tar nok innover problemene tilknyttet kvinneundertrykking og to-veis kommunikasjon i undervisningen.

Jeg håper at Unge Venstre under landstyremøtet 22.07 vedtar en resolusjon for et regelverk som gir skoler mulighet til selv å innføre niqab-forbud. Et plagg som gjør det umulig for læreren å gjenkjenne sine egne elever og dermed skaper en meget vanskelig undervisningssituasjon, bør det være mulig å forby.

På samme måte som det er mulig for skoler å forby finnlandshetter hvis det går utover undervisningen, bør det kunne være mulig å forby andre plagg som gjør undervisningen vanskelig, selv om de er av religiøs karakter. Jeg mener ikke at man skal forby hijab, det mest vanlige hodeplagget blant muslimer, et slør som trekkes fram i panna, festes under haka og dekker nakke, bryst- og skulderparti. Hijab ble i 2003 forbudt i den franske skolen. En avgjørelse som ble rettferdiggjort pga. den franske sekulære tradisjonen som stammer fra 1884 (Ferry-lovene). Hvor den franske skolen ble erklært gratis, obligatorisk (for alle uansett kjønn) og religionsfri (vakkert, ikke sant?)

Et annet viktig problem med niqab er at det fratar kvinner grunnleggende menneskerettigheter, og begrenser deres mulighet til å bli behandlet som selvstendige og frie individer. Religion kan ikke bli et skalkeskjul for brudd på elementære rettigheter. Jeg ser utelukkende positivt på et flerkulturelt Norge, men for at man skal lykkes er respekt for grunnleggende menneskerettigheter nødt til å ligge til grunne.

Kommentarer:
Postet av: Boye

Når du mener at dette bør være opp til den enkelte skole å bestemme, er det da slik å forstå at du er motstander av det generelle forbudet som Oslo kommune har innført?Forøvrig er jeg enig i at dette er et menneskerettighetsspørsmål, og av den grunn mener jeg at dette er noe som ikke bør bestemmes lokalt. At niqab "fratar kvinner grunnleggende menneskerettigheter", slik du hevder, gjelder begge veier etter min mening. Den enkelte kvinnens frihet krenkes både ved påbud og ved forbud. Det bør være hennes rett å få bestemme selv hva slags klesplagg hun vil bære.

20.07.2006 @ 03:42
URL: http://boye.blogg.no/
Postet av: - O.

Det siste avsnittet der tror jeg må være noe av de dårligst underbygde påstander jeg noensinne har lest. Jeg er imidlertid enig i konklusjonen, men ut fra en tildels annerledes argumentasjon. http://odd.blogg.no/200706175345_niqab_og_slikt.html

20.07.2006 @ 19:58
URL: http://odd.blogg.no
Postet av: Maja

Jeg er helt enig med Jonas. Niqab blir ofte brukt for å holde mindreårige muslimske kvinner nede. Niqab brukes for at de ikke skal kunne være attraktive for andre menn. Det kan ikke begrunnes i følge Koranen, men er mer en kulturell måte for å gjøre dem til menns objekt.

20.07.2006 @ 20:56
Postet av: Julie Eliassen

Det fine med liberalisme i forhold til andre politiske retninger er at det fokuseres på den personlige friheten til individet til å ta egne valg og således bestemme over sitt eget liv. I en sånn tankegang skal en gå mange runder med seg selv før en tillater forbud i samfunnet mot ting som ikke begrenser andres frihet. Et forbud som er satt inn fordi det begrenser andres frihet er for eksempel røyking på offentlige bygg. Det er satt inn fordi røyking inne begrenser andres frihet til å ferdes i det offentlige rom hvis de er allergiske, eller ikke ønsker større kreftrisiko. Dette forbudet som du foreslår er ikke et slikt type forbud. Argumentet med at det vanskeliggjør undervisningen er etter min mening noe som kan overkommes med velvillig verbal kommunikasjon mellom elev og lærer. Videre er din argumentasjon om kvinneundertrykkelse også feilslått. Det bygger på antagelsen om at unge jenter i dette plagget er tvunget til å gå med plagget. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle, det er fullstendig mulig at de ønsker det selv. Men om man går ut i fra at jentene blir presset (evt hjernevasket) til å gå i det, tror jeg neppe løsningen er å skape en konfliktsituasjon mellom familie og skole som i ytterste fall kan føre til at foreldre tar barnet til en mer konservativ skole (i og med at det skulle være opp til hver enkel skole). Dette vil gjøre at jentene i mindre grad får mulighet til undervisning og miljø som oppfordrer dem til å bryte ut av den da potensielt tvugne situasjonen.På slutten sier du: "Et annet viktig problem med niqab er at det fratar kvinner grunnleggende menneskerettigheter, og begrenser deres mulighet til å bli behandlet som selvstendige og frie individer."Hvis deres mulighet til å bli behandlet skikkelig er begrenset er det nok ikke hodeplaggets feil, men heller de som behandler dem. Jeg forbeholder unge kvinner retten til å bli behandlet som selvstendige og frie individer uavhengig av hva de har på seg, fordi jeg, i motsetning til andre, faktisk er liberalist.

Postet av: Mackenzie

http://f829816a50b5a53886d80aa70fcf3e92-t.ng44rve.info f829816a50b5a53886d80aa70fcf3e92 [url]http://f829816a50b5a53886d80aa70fcf3e92-b1.ng44rve.info[/url] [url=http://f829816a50b5a53886d80aa70fcf3e92-b2.ng44rve.info]f829816a50b5a53886d80aa70fcf3e92[/url] [u]http://f829816a50b5a53886d80aa70fcf3e92-b3.ng44rve.info[/u]

Postet av: AugNews

What an awesome site.There certainly has been a lot of work gone into this.Congratulations for a job well done

19.09.2007 @ 00:05
URL: http://www.augnews.com
Postet av: Nicole Kidman 2008

thank-you for the good and valuable information on your site

21.09.2007 @ 21:18
URL: http://nicole-kidman-2008.blogspot.com
Postet av: 010firm

Your site is interesting, I will visit every day.Thanks

23.10.2007 @ 21:37
URL: http://010firm.blogspot.com
Postet av:

Excellently, interesting and educational work! Your homepage looks really good and gives great information! Greetings from me! greetings

07.11.2007 @ 22:15
Postet av: Stardoll cheats

This is a very interesting website, I have added it in my favourites. Keep up the good work.

12.11.2007 @ 19:40
URL: http://www.blogcharm.com/stardoll
Postet av: Bestsites2007

Nice site, keep up the good work!

14.11.2007 @ 18:34
URL: http://www.business.bestsites2007.com
Postet av: Sionac

Good site! Good anti-spam protection of guestbook! Keep it up!

14.11.2007 @ 22:23
URL: http://sionac.blog.ca
Postet av: Roofing San Francisco Contractors

Great page I will be a return visitor!

19.11.2007 @ 09:31
URL: http://www.blogcharm.com/roofing
Postet av: About Nicole Kidman

I misspelled my email address on my last mail to you. Anyways, keep the site up!

03.12.2007 @ 23:45
URL: http://about-nicole-kidman.blogspot.com
Postet av: Business

Very interesting site. I have bookmarked you.

04.12.2007 @ 12:09

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1656569