Trenger vi regioner i Norge?

En interessant og viktig debatt. Generelt er det kanskje bedre med regioner, men de må være tufta på storbyene som senter, ikke frivillig fylkessammenslåing som Åslaug Haga mener. For å minske statsmakta, er det viktig med institusjoner som kan møte makt med makt, det kan aldri kommunene (kanskje utennom Oslo) gjøre. Regionenes hovedfokus bør være næring, kultur, samferdsel og utdanning. I denne debatten må man huske på at mange oppgaver eventuelt må løses gjennom interkommunalt samarbeid (områder lik fylket i dag), da burde det være et direktevalgt organ. I dag har vi f.eks. landsdelsutvalg, som er en samling av ordførere og fylkesordførere, disse er særdeles lite effektive.

Fordelene med regioner når det gjelder videregående opplæring er muligheten for mer valgfrihet, iogmed at med økte ressurser kan gi et mer variert og bedre tilbud enn det man har idag.

Kollektivtrafikken og samferdsel trenger samordning på høyere nivå enn dagens kommuner. Dette er trolig en av de oppgavene som egner seg best for de nye regionene.

Næringsutvikling. Fylket spiller i dag f.eks. i Nord-Norge en viktig rolle i næringssamarbeid med Nord-Russland. Næring er mer enn bare økonomiske tilskudd, og tilrettelegging må skje på flere nivåer, det regionale er et av dem. Større prosjekter/bedrifter kan opere i flere kommuner samtidig, da er det veldig tungvint og unødvendig å forholde seg til 5 kommuner, når man kunne hatt 1 region.

Kultur. Fylkenes kulturpolitikk har som regel vært elendig (men styres jo som regel av Ap eller Krf). I Nord-Norge har vi allerede i dag et Nord-Norsk kulturråd som fungerer som paraplyorganisasjon for alle kulturorganisasjoner, faren min er leder av Nord-Norsk kulturråd i dag er det allerede et problem for han å forholde seg til 3 forskjellige fylker, tenk når det blir 50 kommuner? Det skal også sies at han er nødt til å forholde seg til Nordland, det er jo en prøvelse i seg selv.

Så endelig til dette med fritt skattøre for regionene Det har vi allerede i dag. Maksimalskattene for kommunene var 12,2% og fylket 6,9% i 2001.I tillegg er det fellesskatt (untatt Finnmark og Nord-Troms) på 8,9%. I tillegg får kommunene og fylkeskommunene utjevning og andre tilskudd fra staten, samt øremerkede midler.

Konklusjon: Selv om det er åpenbare svakheter ved regioner (lite oppgaver, kanskje mer byråkrati osv.), er demokrati, motmakt mot staten, stordriftsfordeler og regioners betydning internasjonalt så viktig at man burde være for regioner.

Jeg ser selvfølgelig for meg Nord-Norge som en region og med Tromsø som landsdelshovedstad:)

Kommentarer:
Postet av: Ingrid

Jeg blir alltid overrasket over liberalere som vil ha enda mer byråkrati. I prinsippet fører regioner til mer lokaldemokrati, men det var vel også intensjonen med fylkeskommunen? Og er det en ting vi kan være enige om er det vel hvor marginalisert fylkeskommunen er..

30.05.2006 @ 11:01
URL: http://www.ingridkylstad.blogspot.com
Postet av: Ingrid

Jeg blir alltid overrasket over liberalere som vil ha enda mer byråkrati. I prinsippet fører regioner til mer lokaldemokrati, men det var vel også intensjonen med fylkeskommunen? Og er det en ting vi kan være enige om er det vel hvor marginalisert fylkeskommunen er..

30.05.2006 @ 11:02
URL: http://www.ingridkylstad.blogspot.com
Postet av: Ingrid

Jeg blir alltid overrasket over liberalere som vil ha enda mer byråkrati. I prinsippet fører regioner til mer lokaldemokrati, men det var vel også intensjonen med fylkeskommunen? Og er det en ting vi kan være enige om er det vel hvor marginalisert fylkeskommunen er..

30.05.2006 @ 11:02
URL: http://www.ingridkylstad.blogspot.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1364970