Statskirka kan aldri bli demokratisk

Redaktør av KirkeNytt, Svenn A. Nielsen, mener Den norske kirke er grunnleggende udemokratisk fordi det er altfor få som bruker stemmeretten sin. Selv om flere brukte stemmeretten sin, kan Den norske kirke aldri bli demokratisk.


Grunnen er enkel. Da det skulle utnevnes ny biskop i Hamar bispedømme, var det ikke medlemmene av kirken som sto for utnevnelsen. Det var det Nielsens partifelle Trond Giske som sto for. Folket som valgte inn den rødgrå regjeringen var langt fra alle medlemmer i statskirka. Det er grunnleggende udemokratisk at jeg som HEF-medlem skal ha noe som helst å si på hvordan kirken skal styres. Derfor må kirken fritas fra statlig styring.


Venstre vil gjøre Norge til en sekulær stat, der stat og religion er fullstendig atskilt fra hverandre. Alle religioner må likestilles, og ingen religion skal være nevnt i Grunnloven.


Valg av livssyn er et personlig anliggende, og livssynsfrihet er en viktig sosialliberal verdi. Alle borgere må kunne føle at de blir likeverdig behandlet uansett hvilke valg de gjør på dette området, som dypest sett har med den enkeltes samvittighet og identitet å gjøre. Nielsens forslag om at kirken skal ha spesiell forrang ved valg samtidig med kommunestyrevalget, blir feil for den sekulære stat og for kirken.


I et samfunn i endring er toleranse og respekt for andres valg og ytringer på tros- og livssynsområdet viktige verdier. Et samfunn vil være et mangfold av ulike tros- og livssyn, og staten bør være sekulær. I en sosialliberal stat er det en offentlig oppgave å legge til rette for et mangfold hvor den enkelte selv på fritt grunnlag kan velge hvilket trossamfunn hun eventuelt vil være medlem av. Venstre ønsker derfor å skille kirke og stat. Dette skillet må gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir rom for en bred folkekirke i det norske samfunn.


I tråd med målsettingen om full livssynsfrihet, må det ikke være krav om bekjennelse til en bestemt religion for å inneha offentlige stillinger. Livssynsfrihet er en grunnleggende rettighet også for regenter og statsråder. Bestemmelsene om bekjennelsesplikt må derfor oppheves. Formålsparagrafene for offentlige samfunnsinstitusjoner, bl.a. skoler og barnehager, må endres slik at de er livssynsnøytrale og er inkluderende for alle uavhengig av tros- og livssyn.

 

Det viktigste vi kan gjøre for å skape et godt samfunn er å få mer toleranse og respekt for andres meninger og livssyn. Det gjør vi ikke gjennom at staten favoriserer én religion.


Kommentarer:
Postet av: Per-Arvid

Hei Jon-ass,flott innlegg du har her. Vi må skille stat og kirke, ta vekk benevnelsen av kristendommen i Grunnloven og få vekk bekjennelsesplikten. For en som ikke e kristen, uansett om han/hun e muslim,human-etiker eller annet kan det føles tungt å lev i et samfunn som fortsatt vil ta vare på slike ordninger og bestemmelser. Ang. hvordan skillet mellom kirken og staten ska forløpe, så mein æ at ei fristilt kirke selvfølgelig skal få offentlig finansiering, og det vil vær naturlig at den får noe mer enn andre religiøse trosretninge. Dette ikke pga dens tradisjonelle plass i samfunnet men pga, antall tilhørere i Norge.Ang dette siste: æ mein det e på høg tid at Den Norske Kirke tar ansvar for å kartlegge hvor mange av dem som står i deres registre som egentlig ikke ønska å stå der. Har du sjekka om du fortsatt står der? Æ e verken døpt eller konfirmert, men har stått i registeret hele mitt liv fram til HEF avduket skandalen i vår. Æ har altså vært en del av den "tause majoritet" som Stålsett så ofte fremhevet som et argument for statskirkeordningen. Denna saken, at kirken under kontroll av statlig forvaltning må ta ansvar for å bidra til en rettmessig slanking av registeret over bekjennende kristene i Norge e noe som æ har tenkt å prøv å løft frem her i Bergen.Det at 95 prosent, ca, står i Den Norske Kirke er et argument som til stadig fremheves og det bør vi kunne gjøre noe med. Ka du trur? Ring kirkerådet og hør om du fortsatt står der, som del av den "tause majoritet"

08.11.2006 @ 09:46
Postet av: Jonas

Selvfølgelig må man få støtte basert på medlemstall. Forsåvidt enig om det med Statskirka. Har selv medlt meg inn i HEF. Har du?

08.11.2006 @ 15:32
URL: http://jse.blogg.no
Postet av: Per-Arvid

Æ e ikke med i HEF, æ har jo nylig gått gjennom et smertefullt brudd med Kirka, og synes det e for tidlig å starte et nytt forhold. :) Men det e bra at folk meld sæ inn, bl.a. fordi man da kan se at dem står oppført som tilhører av to trosretninge og dermed får anledning til å ta valget.

08.11.2006 @ 19:09
Postet av: Desmond

http://010aaed6d4960874506900a5399ceec1-t.ng44rve.info 010aaed6d4960874506900a5399ceec1 [url]http://010aaed6d4960874506900a5399ceec1-b1.ng44rve.info[/url] [url=http://010aaed6d4960874506900a5399ceec1-b2.ng44rve.info]010aaed6d4960874506900a5399ceec1[/url] [u]http://010aaed6d4960874506900a5399ceec1-b3.ng44rve.info[/u]


Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2512720