Essay om radikal marxistisk politikk

I faget internasjonal politikk har vi fått semesteroppgave i dag. Jeg er litt deppa, ikke fordi det er en vanskelig oppgave, men fordi den er kjedelig. Gjør rede for hovedinnholdet i et radikalt perspektiv på internasjonal politikk. Hvilke aspekter ved internasjonal handelspolitikk vil en legge vekt på ut fra et slikt perspektiv?

Det er kanskje interessant for noen, men er det noe jeg er møkk lei av er det konspiratorisk marxistisk verdensoppfatning. Det er kanskje spesielt i internasjonale spørsmål at jeg er lengst unna venstresida. Vi deler en del av de samme målene, men virkemidlene deres er bare vanvittig reaksjonære og ekstremt lite konstruktive. Når så du sist en sosialist komme med et konstruktivt forslag for en bedre verden? (OK, det var kanskje satt litt på spissen, men likevel...) Et godt eksempel er denne artikkelen til tidliger RU-leder Bjørnar Moxnes i overnasjonalitetsdebatten i Morgenbladet. Mine meninger utdypes i et av de første innleggene i Morgenbladet-debatten, Er venstresiden reaksjonær?

IP er forøvrig et meget interessant emne, som absolutt anbefales.

Besøk fra Oslo..

Har besøk av Erlend, en god liberaler fra Oslo. Vi har et lite program og skal gjøre Tromsø til en Fairtrade-by og diskutere prinsipprogramprosessen i Venstre.

Det er grunnleggende at for å få en nasjonal organisasjon må man ha mennesker som Erlend som reiser rundt i landet. God organisasjon er og forblir et middel, men målet (politikken) kan ikke gjennomføres uten en god organisasjon.

Men folk er ikke med i et politisk parti for å bygge organisasjon (jeg vet ihvertfall ikke om noen). Folk er med for å diskutere politikk og gjennomføre den. Grunnen til at mange kanskje vegrer seg for styrearbeid er at det blir for mye organisasjon og for lite politikk. På lørdag hadde jeg et av beste styremøtene jeg har vært på. Det var fylkesstyremøte i Troms Venstre, ledet av Roar Sollied. Grunnen til at det ble veldig bra, var at vi også fikk diskutert politikk og vedtok bl.a. denne resolusjonen om fiskeripolitikk. Det etter en lang og god debatt, det er sånn det skal være.

Altså mer politikk i styrearbeid, slik at vi alle husker på hvorfor vi holder på med dette.

I VM-dvale

VM-dvaleDet er offisielt; jeg er i VM-dvale!!! Dagene består stort sett av jobb og deretter VM-seeing (med øl selvfølgelig). En herlig og avslappende forandring.

Denne fantastiske spillereren, Arsenals Cesc Fabregas og Spania er mitt VM-tips. Satsa 200 kr. før VM på spansk seier, 3200 ville vært en herlig sommerbonus.... Lurer på hvem som kan slå Spania?