Du er vel ikke en sånn gærn liberalist?

Inspirert av West Wing har den ypperlige Odd Bovim fritt oversatt Matthew Santos sitt forsvar av "Liberal - A badge of honor" til norsk. Oversettelsen er rett og slett nydelig:

BERGSTØ:
Nei, selvsagt mener du ikke det. Du er jo ikke en gærn liberalist, er du vel?

MICHELSEN:
Jeg vet at du liker å bruke ordet "liberalist" som om det var en forbrytelse.

BERGSTØ:
Nei, jeg beklager, jeg skulle ikke ha brukt det ordet. Jeg vet jo at Venstrefolk synes det er stygt å kalle seg liberalister. Så stygt at dere måtte kalle det noe annet. Hva er det nå dere kaller dere, sosialliberalere, er det ikke?

MICHELSEN:
Det er sant, sosialister har prøvd å gjøre "liberalist" til et stygt ord. Vel, det var liberalismen som gav arbeidere og kvinner stemmerett her i landet.

BERGSTØ
Sosialister har en stor del av æren for at også arbeidere og kvinner kan stemme her i landet.

MICHELSEN:
Enkelte sosialister kan fremstå som liberale. Hva skjer med dem? Jo, de blir uglesett i organisasjonen din som høyrevridde slemminger.  Hva er det de liberale i ditt parti mener som gjør dem så slemme? Jo, det skal jeg si deg. Liberalister støtter konsekvent opp om demokrati. Liberalister mener at en drittsekk er en drittsekk uansett hudfarge, og en diktator er en diktator uavhengig av politisk ideologi. Liberalister støtter ikke opp om Cuba og Venezuela, men ser med bekymring på at opposisjon blir undertrykt og at  menneskerettighetene ignoreres. Hva gjør sosialister? De nominerer Castro til fredsprisen og  mener at Venezuela er et forbilde for resten av Latin-Amerika.  Så når du prøver å slenge merkelappen "liberalist" i trynet på meg som om det var noe jeg skulle skamme meg noe over, noe skittent, noe jeg skulle løpe vekk fra, så virker ikke det. For den merkelappen vil jeg plukke opp, og smykke meg med den som var det en gullmedalje.

Ukas helter: Dixie Chicks

Ukas helter: Dixie Chicks


Ukas helter må definitivt være Dixie Chicks, de amerikanske country-jentene som kuppet Grammy-utdelingen. Etter å ha bli hetset og fått drapstrussler for en negativ uttalelse om George Bush og hans krigføring i Irak, slo de tilbake og vant 5 Grammy-priser.

Det er dessuten kult at de spiller country-inspirert musikk fra Sørstaten, samtidig er de knalltøff og tar gode liberale standpunkt. Er selv svak for både country og ikke minst country-rock. Hva ville musikk vært uten The Band, Gram Parsons, Johnny Cash, Wilco eller Ryan Adams?

Dixie Chicks har også mye bra musikk. Spesielt Not Ready To Be Nice, som handler om kontroversen etter Bush-uttalelsen er sterk og knailltøff låt fra knailltøffe og sterke jenter. D like æ!!

Hvileskjær er feilskjær

Hvileskjær er feilskjær

Jeg har vært så heldig å få med meg to av de fremste forskerne i Nord-Norge på et innlegg som trykkes i Nordlys i morgen. På sine felt er de blant de fremste i Europa. Professor Asgeir Brekke er leder for Institutt for fysikk og teknologi ved UiT og ble i 2003 tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for 2003. Professor Kenneth Ruud er leder for Institutt for kjemi, som i desember 2006 ble utnevnt til senter for fremragende forskning. Det er bare to i Nord-Norge.

Hvileskjær er feilskjær


Kunnskap og nye ideer vil være bærebjelkene i det moderne velferdssystemet. Venstre mener at de rødgrønnes hvileskjær innenfor forskning og høyere utdanning er et feilskjær.
Fremtidens verdier skapes av mennesker og menneskers kunnskap. Det er derfor vi må satse på kunnskap og forskning i gode tider som nå. Regjeringens statsbudsjett innebærer en realnedgang for universiteter og høyskoler med et kutt på 274 millioner kr. I tillegg er det ingen satsning på nye stipendiatstillinger, noe som er svært viktig for forskerrekrutteringen.

Instituttsektoren, som blant annet har stor betydning for innovasjon og utvikling innen teknisk-industriell forskning, får ingen vekst. I budsjettet går de rødgrønne inn for å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 10 milliarder kr. Dersom Regjeringen mente alvor med å øke forskningsinnsatsen, burde dette beløpet vært betydelig høyere. Venstre foreslo å øke det med 40 milliarder i sitt alternative statsbudsjett.
Venstre ser på miljøene rundt Universitet i Tromsø og Høgskolene, som grunnsteinene i utviklingen av Nord-Norge. Det er derfor sterkt beklagelig at Regjeringen kuttet 30 millioner til UiT. Vi krever at Regjeringen i neste statsbudsjett retter dette opp og gir et løft til de sterke kompetansemiljøene i Troms, spesielt om de mener alvor med nordområdesatsingen.

Økt satsning på høyere utdanning og forskning er den beste garantien for verdiskaping, utvikling og den generelle allmenndannelse på lengre sikt. Djupedal kaller statsbudsjettet for et ”hvileskjær” for forskning, universiteter og høyskoler. Det korrekte er at dette er et feilskjær.

Kenneth Ruud, Venstremedlem
Asgeir Brekke, Venstremedlem
Jonas Eilertsen, leder Tromsø Venstre

Hvilken ideologi er løsningen for det 21.århundre?

Hvilken ideologi er løsningen for det 21.århundre?

I Dagsavisen 4.2.07 kunne man lese at SVs nestleder Audun Lysbakken, ledet arbeidet med SVs prinsipprogram. I skrivende stund er Venstre inne i samme prosess. Vi skal få frem prinsippene og ta de vanskelige prinsipielle debattene, slik at Venstre vil fremstå som det klare sosiale og liberale alternativet i norsk politikk. Jeg ønsker en debatt om ideologiske prinsipper, da kan det bli en spennende kamp mellom SV og Venstre.

Venstre og SV står på noen områder nært. Begge partier er opptatt av områder som klimaendringer, barnehage og homofiles rettigheter. Men det er når man kommer til de grunnleggende prinsippene at det ofte spriker. SV er sosialister og når de pusser profilen betyr det mer statlig styring, mindre rom for private initiativ og gammeldags industri. Når Venstre pusser profilen tar vi opp liberale kampsaker som vern av ytringsfrihet, mer migrasjon, styrkning av det sivile samfunn og et sterkere velferdssamfunn med mer til de som trenger det mest.

Venstre stammer fra den liberale tradisjonen som oppstod i opplysningstida, og senere har dannet grunnlaget for det liberale demokrati. Det er en stolt tradisjon som vi er en del av, men samtidig er det liberale samfunnet alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt - for alle. I motsetning til sosialister er ikke liberalere på jakt etter et utopisk samfunn.

Venstre bruker derfor denne prinsipprogrammet til å tenke over nye utfordringer for liberalere i det 21.århundre. Jeg håper vi kan bruke prosessen til blant annet å skifte EU-standpunkt. EU er et unikt historisk prosjekt. Aldri før har så mange land på demokratisk vis bestemt seg for å danne en så omfattende union og for å finne felles løsninger på felles utfordringer. EU skriver historie. Spørsmålet er; vil Norge være med å skrive historien om EU? Av hensyn til vårt eget demokrati og til ønsket om å påvirke nasjonal og internasjonal politikk i liberal retning, bør Venstre være for norsk EU-medlemskap.

Venstre bør også finne tilbake til sine liberale røtter og gå inn for republikk i Norge. Problemet er ikke at kongehuset gjør en dårlig jobb, men for et liberalt parti er den prinsipielt feil at posisjoner skal gå i arv.

Migrasjon blir en stadig viktig utfordring i en globalisert verden. Mennesker har alltid vært på vandring. Migrasjon har skapt og skaper toleranse, forståelse og utvikling. Retten til å søke lykke for seg og sine skal ikke være begrenset av hvor i verden man er født, og det er en liberal plikt å ta imot mennesker på flukt fra nød og sult. For Norges del betyr dette at det må stimuleres til arbeidsinnvandring, at retten til asyl skal grunnlovsfestes og at dobbelt statsborgerskap skal tillates.

Når det kommer til det 21.århundres utfordringer vil man møte forskjellige ideologiske løsninger. Venstre vil dyrke sine prinsipper og vise velgerne at vi er det sosialliberale alternativet med de fremtidsrettede løsningene vi trenger.