Besøk fra Oslo..

Har besøk av Erlend, en god liberaler fra Oslo. Vi har et lite program og skal gjøre Tromsø til en Fairtrade-by og diskutere prinsipprogramprosessen i Venstre.

Det er grunnleggende at for å få en nasjonal organisasjon må man ha mennesker som Erlend som reiser rundt i landet. God organisasjon er og forblir et middel, men målet (politikken) kan ikke gjennomføres uten en god organisasjon.

Men folk er ikke med i et politisk parti for å bygge organisasjon (jeg vet ihvertfall ikke om noen). Folk er med for å diskutere politikk og gjennomføre den. Grunnen til at mange kanskje vegrer seg for styrearbeid er at det blir for mye organisasjon og for lite politikk. På lørdag hadde jeg et av beste styremøtene jeg har vært på. Det var fylkesstyremøte i Troms Venstre, ledet av Roar Sollied. Grunnen til at det ble veldig bra, var at vi også fikk diskutert politikk og vedtok bl.a. denne resolusjonen om fiskeripolitikk. Det etter en lang og god debatt, det er sånn det skal være.

Altså mer politikk i styrearbeid, slik at vi alle husker på hvorfor vi holder på med dette.

Ikke 16-årig stemmerett i Tromsø

Pressemelding etter http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1426882.ece

Regjeringen har avslått søknaden fra Porsgrunn, Vadsø og Vågå. Dermed blir det heller ikke 16-årig stemmerett i Tromsø. Venstre er skuffet over regjeringen.

- Regjeringen skusler bort en mulighet til å vise at de tar ungdom og lokaldemokratiet på alvor, sier leder i Tromsø Venstre, Jonas Eilertsen. Venstre mener at en slik ordning med stemmerett til 16-åringer kan bidra til at ungdommer engasjerer seg mer i politikk og dermed styrke lokaldemokratiet. De mener at Tromsø kommune ville vært tjent med en slik ordning, og sendt et klart signal om at kommunen tar ungdom på alvor. Venstre hadde tenkt å ta opp denne saken på neste kommunestyremøte.

Eilertsen mener at regjeringens vedtak er svært firkantet og lite romslig. ? Det vitner om lite nytenkning og romslighet fra den rødgrønne regjeringen. Det er rart at de nekter kommuner som selv ønsker det, en mulighet til bare å prøve ut 16-årig stemmerett ved lokalvalg. Hvor er respekten for lokaldemokratiet?

- Dette kommer på toppen av andre saker hvor regjeringen har sviktet ungdom. Det er ikke blitt gratis skolebøker, det har ikke blitt flere lærlingplasser og det har heller ikke blitt satset på utdanning og forskning, avslutter Eilertsen.

Debattert i avisa

Etter min anmeldelse av Tromsbuss har jeg blitt heftig debattert i "Nordlys". På torsdag fant jeg ut at i debattspalten som heter "Kort sagt", som egentlig holder et usedvanlig lavmål (folk sender inn meningene sine på SMS), hadde det vært debatt gjennom hele uka om Venstre, kameraovervåkning og Eilertsen.

Folk har jo ikke filter på slike ting, så det blir jo litt artig lesning. De fleste synes at det er geit med litt overvåkning. Men har fåttt en del støtte, deriblant fra Nordlys på lederplass.

Dessuten fikk en artig mail fra en fyr som hadde som overskrift "Aldri mer Venstre":
Jeg har stemt Venstre mange ganger, men nå er det nok! For det første - det tøvete forslaget om at 16-åringer skal få stemmerett: det er 18 år som er myndighetsalderen i Norge. Hva vet en 16-åring om arbeidslivet, om hvordan
det er å stå i barnehagekø, om konsekvensene av høyere bensinpriser, om hvordan det er å bli gammel?
Så dette med kameraovervåkning på bussene: hva i all verden er galt med det?? Jeg blir forbannet over at Venstre vil plage politiet med en anmeldelse av Tromsbuss, snakk om å kaste bort ressurser som kunne ha vært
brukt på noen vettige saker!!


Det var mye mer, men resten orket jeg ikke å publisere (det var forsåvidt en grei og relativt saklig mail). Tror egentlig bare ville si at det er gøy med litt politisk engasjement for saker som jeg også brenner for og hvis man stikker seg litt frem, så må man regne med å få litt pepper. Gleder meg allerede til reaksjonene på Morgenbladet-innlegget mitt;)

Innlegg i Morgenbladet

I dagens utgave av Morgenbladet har jeg vært så heldig å få et innlegg. http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060811/ODEBATT/108110030/-1/DEBATT

Er venstresiden reaksjonær?

Svikter venstresiden overnasjonalt samarbeid fordi den er reaksjonær? Morgenbladets Simen Sætre etterspør i forrige nummer en progressiv venstreside som entusiastisk forsvarer overnasjonalitet. Det må han nok lete lenge etter. Venstre-siden er blitt dogmatiske forsvarere av en nasjonal velferdsstat anno 1960. Valgkampen i 2005 illustrerer dette. Da var det kun snakk om å reversere den borgerlige politikken. Det var lite eller intet nytt tankegods.
SVs dogmatiske holdning til EU er en annen illustrasjon til det reaksjonære ved venstresiden. Jeg var selv tidligere sterk SV-sympatisør, men da SV uten noen form for debatt forble et dogmatisk nei-parti selv etter østutvidelsen, kanskje den største internasjonale solidaritets-aksjonen de siste ti årene, skjønte jeg at bakkekontakten ikke var til stede. Hvordan kunne SV, som jeg trodde brydde seg om medmennesker i andre land, så til de grader svikte når det var snakk om våre naboer i øst?

Argumentet om at "det er noen som er fattigere" holder ikke, når vi også vet at EU er verdens største bistandsyter. De ytterst få som kanskje tenker positivt om overnasjonalitet blir skviset ut fra ledelsen. Hvem har sett en profilert EU-tilhenger i SV? Dette vitner om en mangel på romslighet for dem som tenker annerledes enn partiledelsen, som man ikke har sett siden Einar Gerhardsen og Haakon Lie alene styrte Norge.
SVs holding til EU står også i skarp kontrast til Norges mest spennende EU-parti, Venstre. Det liberale partiet har vært preget av en åpen, bred og konstruktiv EU-debatt, med rom for tilhengere, tvilere og motstandere. Unge Venstre står i dag for et visjonært EU-standpunkt om et føderalt og demokratisk Europa. Vi er i dag de eneste som er konsekvente og ihuga forsvarere av mer overnasjonalitet. Venstre forble med knapp margin motstandere etter landsmøtet i 2005. Partileder Lars Sponheim har likevel nylig uttalt at han spår at Venstre blir et ja-parti ved neste korsvei i 2009.

Økt globalisering har ført til økte positive strømninger av mennesker, teknologi og kultur. Samtidig blir den økonomiske utviklingen i globaliseringen i større og større grad styrt av markedet, ikke av demokratiet. Dette fører til utfordringer innenfor miljø, velferdsordninger og utviklingshjelp. Hvordan skal vi løse disse? Alene, eller sammen?
Det er her den reaksjonære venstresiden kommer med gårsdagens virkemiddel, den gode gamle nasjonalstaten, for å løse verdens miljøproblemer og underlegge global kapital mer demokratisk kontroll. Men nasjonalstaten har spilt fallitt, og vi må innse at når økonomien blir global, må politikken også bli det.
Alternativet er at FN alene skal løse problemene. Selvfølgelig skal vi støtte opp om FN, og EU gjør nettopp det. Men så lenge blant andre USA saboterer FN, og land som Libya får lede menneskerettighetskomiteen, blir ikke FN slagkraftig nok. Forskjellen på EU og FN kan oppsummeres i ett ord: handlekraft.

Venstresiden sluttet å tenke nytt på midten av 1970-tallet. Datidens unge venstreradikalere sitter nå som gamle, dogmatiske museumsvoktere med en verdensvisjon som ikke har beveget seg siden den gang. Denne reaksjonære og negative verdensholdningen er grunnen til at Sætre dessverre blir nødt til å fortsette å drømme om en progressiv norsk venstreside. Alternativt er det kanskje sosialismen i seg selv som ikke er et godt utgangspunkt for å tenke nye og moderne overnasjonale løsninger?

Jonas Eilertsen
Landsstyremedlem, Unge Venstre

Publisert 11. august 2006

Anmeldelse av Tromsbuss!!

I dag fylte jeg inn min første anmeldelse noensinne. Nordlys har avslørt at det lokale busselskapet Tromsbuss i flere år har drevet med ulovlig overvåkning av sine passasjerer. Nordlys sin avsløring av selskapet er sjokkerende. Det verste er jo at overvåkningen er gjort kun for overvåkningen sin del. De kan jo uansett ikke bruke ulovelig materiale i en straffesak. Det har heller ingen forebyggende effekt med ulovlig overvåkning som ingen vet om.

Det eneste som er verre en offentlig overvåkning, er privatisering av overvåkningen slik Tromsbuss har gjort. Vi er på full fart inn i en totalitær stat, der vi bli overvåket hele tiden. Det er alltid gode hensikter som ligger bak, men helheten er skremmende. Jeg er enig med Benjamin Franklin som sa at den som vil gi fra seg litt frihet for littt mer sikkerhet, fortjener hverken frihet eller sikkerhet.

Tromsbuss har begått et alvorlig tillitsbrudd ovenfor byens borgere og det må få konsekvenser for dem. Jeg besluttet derfor (etter juridisk konsultasjon) å anmelde dem for dette. Jeg tviler på at det vil komme noe mer ut av det, men det var et viktig poeng å få frem. Jeg vil også takke Odd Bovim (http://odd.blogg.no/) som har hjulpet meg litt med lovparagrafer. Her er anmeldelsen:

Jeg vil anmelde Tromsbuss for brudd på personvernlovgivningen. I følge Nordlys 04.08.2006 har Tromsbuss i de to siste årene kameraovervåket busspassasjerer i Tromsø. I følge lovgivningen har det i denne perioden kun vært lov til kameraovervåkning inngangspartiet i bussen og bussjåføren. Det henvises her til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 38, som setter klare begrensninger på bruk av fjernsynsovervåkning. Det stilles krav om at det skal foreligge et ?særskilt behov?, noe som i mine øyne ikke kan sies å være oppfylt her.
Selskapet har heller ikke meldt i fra til Datatilsynet om denne kameraovervåkningen, slik man er pliktig til. Det er også et relevant spørsmål om merkningen av kameraovervåkningen har vært tilstrekkelig i forhold til det loven krever. Det vises her til personopplysningsloven § 40, som påbyr at det skal gjøres tydelig at et område er overvåket og hvem som er ansvarlig for dette, noe Tromsbuss i mine øyne klart har forbrutt seg mot her.

Endelig henvises det til personopplysningslovens § 48, 1. ledd litra f), som setter straff for brudd på § 40 om tydelig merking ved kameraovervåkning.

Liberal - A badge of honor

Liberal - A badge of honor

Jeg er som kjent stor fan av den glimrende TV-serien West Wing. Jeg og min bror Toby, klarte ikke å vente etter sesong 6 var ferdig og har derfor lastet ned sesong 7 (vi skal selvfølgelig kjøpe den når den kommer på DVD). I presidentdebatten mellom den moderate republikkaneren Arnie Vinick og liberaleren Matt Santos (bildet) kommer denne herlige sekvensen. Den illustrer deler av problemene som liberalere har i Norge også. Man er nesten redd for å kalle seg selv liberalerer. Den største seieren til sosialistene er måten de har dradd denne hedersbetegnelsen ned i søla. Vi som er liberalere må gjøre som Santos sier :"I will pick up that label and I will wear it as a badge of honor."

VINICK

No. Of course you didn't say it. You're not an unthinking liberal. Are you?

SANTOS

I know you like to use that word 'liberal' as if it were a crime.

VINICK

No. I'm sorry. I shouldn't have used that word. I know Democrats think liberal is a bad word. So bad you had to change it. What do you call yourselves now, progressives? Is that it?

SANTOS

It's true. Republicans have tried to turn liberal into a bad word. Well, liberals ended slavery in this country.

VINICK

A Republican President ended slavery.

SANTOS

Yes, a liberal Republican, Senator. What happened to them? They got run out of your party. What did liberals do that was so offensive to the liberal party? I'll tell you what they did. Liberals got women the right to vote. Liberals got African-Americans the right to vote. Liberals created Social Security and lifted millions of elderly people out of poverty. Liberals ended segregation. Liberals passed the Civil Rights Act, the Voting Rights Act. Liberals created Medicare. Liberals passed the Clean Air Act, the Clean Water Act. What did Conservatives do? They opposed them on every one of those things every one. So when you try to hurl that label at my feet, 'Liberal,' as if it were something to be ashamed of, something dirty, something to run away from, it won't work, Senator, because I will pick up that label and I will wear it as a badge of honor.