Debatt med Roger

Debatt med Roger
I kveld skal jeg på min første "voksendebatt", der jeg deltar i et panel kun med voksne politikere, deriblant Roger Ingrebrigtsen. Roger er en av de mest profilerte politikerene  i Nord-Norge. Tidligere fylkesråd for kompetanse, statsekretær, politisk rådgiver og nåværende leder i Tromsø Arbeiderparti. Han er også sett på som en av de heteste kandidatene til å bli ordfører i Tromsø etter Røde-Hermann.

Uansett, tror det kan bli veldig gøy og gleder meg, selv om det er litt skrekkbladet fryd. Teamet er forøvrig privatisering, så jeg skal m.a.o. inn i løvens hule (eller LO som det også heter). Roger var forøvrig en del av Nye Arbeiderpartiet til Jens Stoltenberg, nå har pipa fått en ny lyd..

Kommer tilbake med mer.....

Videoblogg fra FNs generalforsamling

Videoblogg fra F.Ns generalforsamling

Leder i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, er en av Norges to ungdomsambassadører til FNs generalforsamling. Han har derfor laget en egen videoblogg hvor alle kan følge hans opphold i New York. Det er skikkelig spennende å følge med, og er absolutt verdt en kikk.

Så klikk inn på http://www.unvlog.org/!!!!

Tromsø kan bli Norges første FairTrade-by

27.september får Tromsø mulighet til å bli Norges første FairTrade-by. Noen vil lurer kanskje på hva en FairTrade-by egentlig er? Det er en by som handler rettferdig med den tredje verden. Gjennom merkeordningen FairTrade garanteres det at produsentene har fått en rettferdig pris for varene sine. Det sikres også at det ikke er begått brudd på menneskerettighetene, det ikke er brukt barnearbeid og at verdiskapning er skjedd på en bærekraftig måte. FairTrade-produkter gir deg og meg mulighet til å ta del i kampen mot den globale fattigdommen. FairTrade kommer ikke til å løse hele fattigdomsproblemet, men det er et veldig viktig del av Nelson Mandelas kampanje for å ”make poverty history”.


Konseptet ”FairTrade-by” kommer fra Storbritannia, der over 150 byer og steder har fått denne statusen og stadig flere kommer etter. Fairtrade-byene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt FairTrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. I 2000 hadde Storbritannia omtrent det samme vareutvalget som vi har i Norge i dag, og en tilsvarende omsetning. Nå, bare seks år etter, er Storbritannia det store forbildet for de andre landene som har merkeordningen, med omtrent 2000 varer og en omsetning på omtrent 200 millioner pund. I dag får du bl.a. vin, klær, øl, fotballer, godteri og masser av frukt i FairTrade-utgaver. FairTrade-byene har dessuten blitt byer med stort engasjement for global rettferdighet. Erfaringer fra Storbritannia viser at FairTrade-byer får mye oppmerksomhet utad, og initiativet gir positive ringvirkninger i form av økt kunnskap og større engasjement for fattigdomsproblematikk lokalt.


Kommunestyret får 27.september mulighet til å ta stilling om de ønsker at Tromsø skal bli Norges første FairTrade-by. Dette innebærer at kommunen må servere FairTrade-merka kaffe og te til sine ansatte og på møter. Dette kan virke ubetydelig, men hvis man tenker på hvor mange hundre liter kaffe som konsumeres i kommunen hver eneste dag, forstå man betydningen av dette.


Men vi blir ikke en FairTrade-by av bare et politisk vedtak. Det må være et utvalg av minst 30 FairTrade-produker fordelt på minst 7 dagligvarebutikker. Minst 3 kafeer, restauranter eller hoteller skal servere FairTrade-kaffe og minst 30 bedrifter må benytte FairTrade-kaffe på arbeidsplassen.


Det er viktig med engasjement fra politikere, men verdens fattige trenger også næringslivet, frivillige organisasjoner, trossamfunn og sist og ikke minst alle enkeltmenneskene som bor i Tromsø og som hver eneste dag har mulighet til å gjøre verden til et litt bedre sted gjennom sin egen handlekurv.


Min første TV-debatt

I dag var jeg i min første TV-debatt (eller egentlig i går i og med at innspillinga var i går). Min mot-debattant var  Tor Arne Morskogen, nestleder i Tromsø Høyre. Det var veldig artig å se debatten på TV etterpå.

Synes selv det gikk bra, selv om jeg må lære meg å sitte stillere på stolen og ikke gestikulere så mye. Håper noen har lyst til å gi meg tilbakemeldinger som kan sees på web-TV på TvTromsø. Datoen er tirsdag 5.september og debatten kommer på slutten av sendinga. Det handler forøvrig om en sak jeg har profilert bl.a. i Aftenposten.


Kan globalisering redde verden?

Kan globalisering redde verden?
   
    24. juli brøt WTO-forhandlingene sammen. I Attac og Bondelaget spratt de champagne-korker, men hva var det egentlig de feiret? At det ble stopp i forhandlingene om et mer rettferdig handelsregime? Eller kanskje at de fikk se et lite lysglimt av sin utopi om å skru verden 80 år tilbake i tid? Det er merkelig at en organisasjon som Attac, som kaller seg en solidaritetsorganisasjon, jubler over WTO-sammenbruddet når man vet at alternativet til en WTO-avtale vil være flere tosidige og regionale handelsavtaler. Slike avtaler har en tendens til alltid å favorisere de sterkeste landene og sterke særinteresser. Et felles internasjonalt lovverk for handel er den beste måten å bekjempe den sterkestes tyranni og sikre at alle kan ta del i handel som skaper gjensidig gevinst, fordi handel ikke er et null-sum spill, men noe begge parter tjener på.

    Det er synd at Arbeiderpartiet lar seg styre av reaksjonære krefter i Senterpartiet. Istedenfor å kjempe for mer internasjonal handel, har de latt seg lure inn i en retorikk om at det eneste som kan hjelpe den tredje verden er bistand. Det er viktig og bra med u-hjelp og bistand, men det er handel som nå løfter 1/3 del av verdens befolkning og verdens to største nasjoner, Kina og India, ut av fattigdom. Hverken bistand eller handel kan alene redde verden, men de er begge to en del av løsningen.

    Unge Venstres høstkampanje er et godt eksempel på hvordan enkeltmennesker og kommuner kan bidra. De gir en direkte utfordring til norske byer om å ta del i kampen mot den globale fattigdommen. Det kan de gjøre ved å bli offisielle FairTrade-byer. FairTrade er en merkeordning som sikrer produsenter i utviklingsland skikkelige priser for produktene sine. Storbritannia er det store forbildet for de andre landene som har merkeordningen. 150 FairTrade-byer, 2000 varer og en omsetning på 200 millioner pund viser at rettferdig handel kan gi et skikkelig løft for mennesker i den tredje verden.

    Internasjonal handel er kanskje den mest synelige manifestasjonen av globaliseringen. Men globaliseringen har også ført til økte strømninger av mennesker, ideer, informasjon og kultur. Verden er blitt knyttet tettere sammen og vi er alle blitt mer gjensidig avhengig av hverandre. Det er nå mulig for menneskerettighetsaktivister i Kina, Hviterussland, Cuba og Gaza til å kommunisere og gi støtte for deres felles kamp for frihet og demokrati. Totalitære regimer kan ikke lengre stoppe stemmen til milliarder av frihetssøkende mennesker. I Norge har vi fått flere tusen nye nordmenn som hver dag gjør en flott jobb for at vi i fellesskap skal ha et godt samfunn.

    Globalisering har skapt en friere, mer tolerant og bedre verden. Problemene som har duket opp i kjølvannet innenfor områder som miljø, sikkerhet og sosiale rettigheter er utfordringer som må taes på alvor. For å løse dem må vi løfte dem opp til et overnasjonalt plan gjennom et felles internasjonalt regelverk.