Menneskerettigheter kan ikke legges ut for folkeavstemming

Senterpartiet har lenge kjempet for at spørsmålet om skille mellom stat og kirke skal legges ut på folkeavstemning. Nå åpner også råpopulistene i Frp for det, mens SVs Kristin Halvorsen lenge vurderte det. Det virker som om prinsippløse politikere ønsker en folkeavstemning som en lettvint løsning for å slippe å ta stilling til et vanskelig spørsmål. Jeg vil derimot sterkt advare mot folkeavstemning i et spørsmål som handler om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og verne minoriteter.

Å skille stat og kirke handler ikke så mye om hvordan statskirka skal være, men mest om vernet til de som ikke er medlemmer. Det er rettighetene til katolikker, muslimer, buddister, jøder, ateister, pinsevenner, human-etikere osv. vi må forsvare. Disse er alle sammen minoriteter i dagens norske samfunn og det er deres rett til religionsfrihet som vi vil beskytte gjennom å skille stat og kirke. Religion og livssyn er en privat sak, da blir det feil at den norske stat skal legge spesielt til rette for den luthersk-evangeliske tro. Det er derfor problematisk at den norske skole har en kristen formålsparagraf og et KRL-fag som begge har møtt kraftig kritikk fra FNs menneskerettighetskomité. Ved å skille stat og kirke tar man FN og menneskerettigheter på alvor.

Dette er tydeligvis hverken Sp, Frp eller SV-leder Halvorsen så opptatt av. Menneskerettigheter er ukrenkelige og folkeavstemninger kan aldri frata dem. Derfor er kan ikke avgjørelsen om å skille stat og kirke besluttes med en folkeavstemning, hvor en majoritet skal bestemme om minoriteter har rettigheter eller ikke.

Tilslutt er det kanskje også rett å kritisere Venstre, som har vært stumme som østers i denne saken, til tross for at Venstre har programfestet et skille mellom stat og kirke. Det er trist at Venstre ikke svarer med en liberal ryggmarksrefleks, bare fordi Odd Einar Dørum egentlig vil ha statskirke....Da er det godt at Unge Venstre i det minste prøver å gjøre noe.