Uten kultur dør Tromsø

Uten kultur dør Tromsø

Venstre, sammen med Høyre og Krf, la tirsdag 12.12 frem sitt alternative kommunebudsjett. I noen medier kunne man få inntrykk av at Frp også var ønsket med i et slikt samarbeid. Det var ikke tilfelle fra min og  Venstres side. Når man i opposisjon legger frem et alternativt budsjett sammen med andre partier, er det viktig å fokusere på partier med lignende profil som en selv og som vil prioritere de same sakene. Budsjettet innebar en satsning på kunnskap i skolen, miljø og kultur. 8 millioner ble foreslått investert i Kulturskolen og Kulturhuset ble ikke solgt.

Dette fikk Jan Blomseth (Frp) til å hevde at budsjettet ikke var et borgerlig budsjett. Blomseths kommentar er sjokkerende. Med litt kunnskap om politisk historie ville han sett at Venstre alltid har vært forkjempere for den frie kunsten og kulturen. Et samfunn uten kultur, er ikke et godt og nytenkende samfunn. Derfor kan Venstre aldri stemme for et budsjett uten forpliktende kultursatsning Vi er likevel ikke et strukturkonservativt parti. Ingenting er perfekt og ting kan hele tiden gjøres bedre. Det betyr at man gjerne kan frigi midler fra administrasjon, slik at det blir mer igjen til utøvende kunst, dette vil være i Venstres ånd.

Det er ikke bare Frp som svikter kulturbyen Tromsø. I høst har Arbeiderpartiet virkelig sviktet Tromsø og Nord-Norsk kunst og kultur. Først gjennomfører de tidenes mageplask i forhold til den frie kunsten, da Ap egenhendig la ned Nord-Norsk Kulturråd. NNKR har vært utrolig viktig for den frie kunsten i landsdelen i nærmere 40 år, inntil maktarrogante Ap-politikere bestemte seg for å legge ned organisasjonen. Sammen med en rekke andre tiltak, har Ap flytttet makt over kunsten fra kunstnere til politikere. Ap har aldri forstått at den gode kulturen er fri fra politisk styring. Nå har også Arild Hauberg (Ap) hevet seg på Frps populistkjør og vurderer å selge byen storstue,  Kulturhuset, for å finansierer en ishockeyhall eller noe annet de mener byen må ha. Å tenke seg Tromsø uten Kulturhus er råpopulisme av verste sort. Uten kultur dør Tromsø. Spennende, fri og nytenkende kultur er en av grunnsteinene i folks liv og grunnen til at mange velger å bosette seg i en by som Tromsø.

Stortinget, ikke LO, skal styre Norge

Venstres leder Lars Sponheim har blitt angrepet fordi han hevder at LO er en fare for demokratiet. De som sier det, ser ut til å ha en ytterst spesiell definisjon av demokrati, siden de tydeligvis mener at det er helt greit at LO-leder Gerd Liv Valla tar over mer og mer makt fra folkevalgte Stortingspolitikere.

Sponheim har helt rett når han sier at LO-leder Gerd-Liv Valla er landets overstatsminister. De fleste reagerer på at Gerd-Liv Valla ser ut til å ha en mening om absolutt alt i Norsk politikk, også områder som overhode ikke har noe med arbeidernes rettigheter å gjøre. Hvorfor skal LO ha en mening om skillet mellom stat og kirke? Det er en oppgave som folkevalgte politikere bør bestemme, ikke Gerd-Liv Valla. Som 3, 6 millioner andre nordmenn er jeg ikke medlem i LO og har ikke valgt Gerd-Liv Valla hverken til leder i LO eller til landets overstatsminister. Det er selvsagt at LO skal ha noe å si i saker som angår arbeidernes grunnleggende rettigheter, men å blande seg inn og styre politikken på områder som overhode ikke angår dem har de ingenting med.

Det er et demokratisk probleme at LO finansierer store deler av det norske Arbeiderparti. Ap ville vært ribbet uten de 15 millionene som LO gav til Ap under valget. LO får selvfølgelig godt tilbakebetalt. 3 representer fra LO sitter i sentralstyret til Ap, de fikk en egen LO-statsråd (Odd Eriksen), LO-medlemmer fikk rabatt i statsbudsjett, og sist og ikke minst, ble som sagt Gerd-Liv Valla uoffisielt utnevnt til overstatsminister med vetorett i alle de saken hun ønsker seg. Hvis Valla ikke får det som hun vil, kan hun bare true med å trekke den økonomiske støtten til Ap, det var det som skjedde i sykelønnssaken. I andre land kaller man et slik samrøre korrupsjon, i Norge kaller man det for Ap og LOs samarbeidskomité.

Den rød-grønne regjeringen flytter mer og mer makt fra det folkevalgte Stortinget til LOs hovedkvarter. Det er ikke et slikt styre jeg vil ha. For meg er det helt grunnleggende at det er det folkevalgte Stortingspolitiker som, i full åpenhet, vedtar politikken som skal styre landet. Ikke bak lukkede dører på Youngstorget.